சிறுவர்களின் பாதுகாப்பை, கிராமிய மட்டத்தில் பலப்படுத்துமாறு துறைசார் அதிகாரிகளுக்கு இன்று நான் பணித்துள்ளேன். சிறுவர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவது தொடர்பாக வெளிவந்திருக்கும் தகவல்களுக்கு ஏற்ப,அவர்களில் அதிக வீதமானவர்கள் மலையகத் தோட்டப் பகுதிப் பிள்ளைகள் என்பதையும் கருத்தில் எடுத்து,இந்த நிலைமையைத் தவிர்ப்பதற்குத் தேவையான அதிகாரம் – கிராம அதிகாரிகள் மட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் நான் இன்று சுட்டிக்காட்டினேன்.

தோட்டப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த குடும்பங்களின் விபரங்கள், அந்தந்த கிராம அதிகாரிகளிடம் உள்ளன.வீடொன்றில் பிள்ளை ஒருவர் இல்லாமல் போவது பற்றி கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில்,அது பற்றி உடனடியாகச் செயற்பட்டு, சிறுவர்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுவதைத் தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் நான் தெரிவித்தேன்.

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை மற்றும் துறைசார் நிறுவனங்களுடன் இன்று முற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போதே நான் இவற்றைத் தெரிவித்தேன். சிறுவர் மற்றும் மகளிர் அபிவிருத்திக்கு எமது “சுபீட்சத்தின் நோக்கு” கொள்கைத் திட்டத்தில் பிரத்தியேக கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.அதனை யதார்த்தமாக்குவதற்கு, தனியான இராஜாங்க அமைச்சு ஒன்றும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

சிறுவர் மற்றும் மகளிர் மீதான துஷ்பிரயோகங்களைத் தடுப்பதற்கு, இராஜாங்க அமைச்சு முன்னெடுத்துள்ள நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நான் பாராட்டியதுடன்,வேறு நாடுகளில் சிறுவர் அபிவிருத்திக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஆராய்ச்சிகளைப் படித்து,நமது நாட்டிலும் நகர மற்றும் கிராமிய மட்டங்களில் அந்த முறைமைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உள்ள வாய்ப்புகளையும் ஆராயுமாறும் சுட்டிக்காட்டினேன்.

முன்பள்ளிகள், பாடசாலைகள் மற்றும் அறநெறிப் பாடசாலைக் கல்விகள், அனைத்துப் பிள்ளைகளுக்கும் கட்டாயப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுடன்,சிறுவர்களைப் பாடசாலைகளுக்கு அனுப்பாது இருப்பதற்கான காரணங்களைக் கண்டறிந்து, அவற்றுக்குத் தீர்வுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதனையும் நான் குறிப்பிட்டேன். அனைத்துச் சமயங்களையும் சேர்ந்த பிள்ளைகளை அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்கு அனுப்புவதன் மூலம் கிடைக்கும் ஆன்மீகப் பண்புகளின் ஊடாக,பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் இடையிலான தொடர்பினைப் பலப்படுத்த முடியுமென்பதனையும் நான் சுட்டிக்காட்டினேன்.

போதைப்பொருட்களுக்கு அடிமைப்பட்டுள்ள பிள்ளைகளை அவற்றிலிருந்து மீட்க வேண்டுமென்பதுடன்,அதனுடன் இணைந்ததாக அவர்கள் அதற்காகத் தூண்டப்படக் கூடிய காரணிகளைக் கண்டறிந்து, உரிய தீர்வுகளை வழங்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் நான் வலியுறுத்தினேன்.

சேவை நிலையங்கள் ரீதியாக – பெண்கள் மீதான வன்முறைகள் குறித்து அறிவூட்டுதல்,தாய்மார் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றுள்ள குடும்பங்களின் பிள்ளைகள் குறித்து விசேட கவனம் செலுத்துதல்,துஷ்பிரயோகங்களுக்கு உள்ளாக்கப்படக் கூடும் என சந்தேகப்படக்கூடிய பிள்ளைகள் உள்ள குடும்பங்கள் குறித்து முற்கூட்டியே அறிந்துகொள்ளுதல் என்பவற்றுக்கு -நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் நான் சுட்டிக்காட்டினேன்.

எமது “சுபீட்சத்தின் நோக்கு“ கொள்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் -தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்புக் கொள்கையை வெளியிடுவதற்குத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முடிவடைந்துள்ளதனை -மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளிகள், ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் பியல் நிஷாந்த தெரிவித்தார்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுதீனின் வீட்டில் தீக் காயங்களுக்குள்ளாகி மரணமடைந்த சிறுமிக்காக -அவரது குடும்பத்திற்கு வீடொன்றை நிர்மாணித்துக் கொடுக்கவும் குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலைமையை மேம்படுத்தவும்,அவரது இரண்டு சகோதரிகளுக்கும் சுயதொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவும் -தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதனை இராஜாங்க அமைச்சர் பியல் நிஷாந்த தெரிவித்தார்.

சிறுவர் மற்றும் பெண்கள் மீதான துஷ்பிரயோகத்தைத் தடுப்பதற்கு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள்,அதனுடன் தொடர்புடைய நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளைத் துரிதப்படுத்துவதற்கு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் பற்றியும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் செயலாற்றுகை தொடர்பாகவும் அதிகாரிகள் இன்று எனக்கு விளக்கமளித்தனர்.

எனது செயலாளர் பி. பீ. ஜயசுந்தர, இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் கே. எம். எஸ். டி. ஜயசேகர, தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையின் தலைவர் பேராசிரியர் முதித்தா விதானபத்திரன ஆகியோரும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும், இன்றைய சந்திப்பில் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.