අද දිනයේදී මේ දක්වා කොවිඩ් ආසාදිතයන් 287 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 96,726 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

උත්සව සමය අවසන්වීමත් සමග දෛනිකව වාර්තා වන ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් තිබේ. අද දිනයේදී කුරුණෑගල ප්‍ර‍දේශයේ ගම්මානයකින් ආසාදිතයන් 33 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබූ අතර මේ නිසා එම ගම්මානය සම්පූර්ණයෙන් හුදෙකලා කර තිබෙනවා. ප්‍රා‍දේශීය ‍සෞඛ්‍ය බළධාරීන් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ එම ගම්මානය ආශ්‍රිතව තවත් ආසාදිතයන් 200 ක් වත් වාර්තා විය හැකි බවයි.