நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடியால் யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையத்தை மூடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட் டுள்ளதாக அறியவருகின்றது.

கொரோனா பரவலைத் தொடர்ந்து 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் 15ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் போக்குவரத்துகள் இடை நிறுத்தப் பட்டிருந்தன. கொரோனா நெருக்கடி நிலைமை தீர்ந்து அதுசார் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப் பட்ட பின்னரும்கூட இன்றுவரை யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையத்தை மீளத் திறப் பதற்கான எந்த ஏற்பாடுகளும் இடம்பெறவில்லை.

இருந்தபோதிலும் பலாலியில் உள்ள யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தற்போதும் தமிழ் இளைஞர்கள் 16 பேர் உட்பட 30 வரையானோர் பணி யாற்றுகின்றனர். இவர்களுக்கான சம்பளக் கொடுப்பனவுகளை குறித்த விமான நிலையத்தை நிர்வகிக்கும் நிறுவனம் செலவிடுகிறது. இதன் தொடராகவே குறித்த விமான நிலையத்தை மூடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக் கப்படுகின்றது.